Giá phích nối 4 chấu kín nước 125A BEK-2442

Giá phích nối 4 chấu kín nước 125A BEK-2442

Giá phích nối 4 chấu kín nước 125A BEK-2442