Phích cắm công nghiệp 5 chấu 32A không kín nước BEK-025

Phích cắm công nghiệp 5 chấu 32A không kín nước BEK-025

Phích cắm công nghiệp 5 chấu 32A không kín nước BEK-025