Giá phích nối 4 chấu 16A không kín nước BEK-214

Giá phích nối 4 chấu 16A không kín nước BEK-214

Giá phích nối 4 chấu 16A không kín nước BEK-214