ổ cắm gắn nổi 4 chấu 32A kín nước BEK-1242

ổ cắm gắn nổi 4 chấu 32A kín nước BEK-1242

ổ cắm gắn nổi 4 chấu 32A kín nước BEK-1242