Ổ cắm nổi 5 chấu 16A không kín nước BEK-115

Ổ cắm nổi 5 chấu 16A không kín nước BEK-115

Ổ cắm nổi 5 chấu 16A không kín nước BEK-115