Bảng giá cáp điều khiển tháng 5 – 2016

Bảng giá cáp điều khiển tháng 5 – 2016

Bảng giá cáp điều khiển không chống nhiễu DUSONC

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 0.5mm2

Quy cáchGiáGhi chú
 0.5mm2 x 2C 5.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 3C 7.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 4C 8.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 6C 11.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 8C 15.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 10C 18.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 12C 23.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 15C 28.700 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 20C 36.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 25C 56.600 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 30C 68.400 200m/ cuộn

Liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 Để có giá tốt nhất.

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 0.75mm2

 0.75mm2 x 2C 6.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 3C 9.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 4C 11.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 6C 17.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 8C 23.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 10C 28.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 12C 32.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 15C 38.700 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 20C 53.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 25C 56.600 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 30C 80.000 200m/ cuộn

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 1.25mm2

 1.25mm2 x 2C 10.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 3C 14.500 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 4C 18.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 6C 26.700 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 7C 33.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 8C 37.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 10C 43.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 12C 52.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 14C Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 16C 68.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 20C Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 24C 103.500 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 30C 133.000 200m/ cuộn

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 2.5mm2

 2.5mm2 x 2C 14.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 3C 22.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 4C 32.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 5C 41.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 7C 58.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 12C 96.000 200m/ cuộn

MADE IN KOREA có chứng chỉ xuất xứ C/O TEST REPORT !

Cáp điều khiển DUSONC được sản xuất tại Hàn Quốc, 99.9% Đồng nguyên chất.

Xem thêm:

Bảng giá cáp cẩu trục tháng 5 – 2016

Bảng giá cáp hàn tháng 5 – 2016

Chia sẻ

Comment (1)

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *