Cáp điện

February 2017

Cáp điều khiển chống nhiễu LS VINA

Giới thiệu cáp điều khiển LS VINA

Cáp điều khiển Ls Vina thường được sử dụng để cấp nguồn trong các tòa nhà, camera, hoặc trong các bảng mạch điện công nghiệp.

4 đặc điểm nổi bật của cáp điều khiển LS VINA:

  1. Đặc điểm chống nhiễu với lớp bọc bằng nhôm hoặc bằng đồng.
  2. Đặc điểm thứ 2 đó là tính cơ học của cáp điều khiển với lớp sợi hoặc băng thép.
  3. Điểm điểm chống cháy hoặc không có khói khi cháy và không tỏa ra khói độc.
  4. Chống con trùng cắn hoặc mối mọt.

(đọc tiếp…)