Hỏi: Điện xoay chiều biến đổi theo hình sin, vậy cường độ dòng điện và điện áp mà chúng ta thường nói lấy gì làm chuẩn?

Đáp: Trong mạch điện xoay chiều, chúng ta dùng “trị số hiệu dung” để làm chuẩn đo, bằng cách tính nhiệt lượng của dòng điện xoay chiều phát ra khi qua điện trở bằng với nhiệt lượng mà dòng điện một chiều phát ra khi chạy qua cùng điện trở với thời gian như nhau. Trị số của dòng điện xoay chiều như vậy gọi là trị số hiệu dung.