Hộp phân phối BEK-HPP05

Mô tả

Hộp phân phối BEK-HPP05

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY

Hộp phân phối gắn tường BEK-HPP05

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY

Hộp phân phối điện BEK-HPP05

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY