Phích cắm không kín nước

Phích cắm không kín nước giá tốt