Download

June 2017

IEC 50 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Chương 301-302-303

Uy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
Ấn phẩm 50 (301,302,303) – 1983

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

Chương 301 : Thuật ngữ chung về đo lường điện

Chương 302 : Thiết bị đo lường điện

Chương 303 : Thiết bị đo lường điện tử

Download IEC 50 (301,302,303)

IEC 243-2 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền điện | Phần 2: Các quy định bổ sung

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 243-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1988

Các phương pháp
thử nghiệm độ bền điện
của các vật liệu cách điện dắn
Phần 2 :
Các quy định bổ sung
cho các thử nghiệm với
điện áp một chiều

Download IEC 243-2