Khóa đỡ dây- Phụ kiện lưới điện

Phụ kiện đường dây được chế tạo theo TCVN, IEC, …

Khóa đỡ dây dẫn được làm bằng hợp kim nhôm, sử dụng lắp trực tiếp với dây dẫn nhôm lõi thép ACKP, ACSR mà không cần tấm lót lưỡng kim (hay sử dụng với khóa đỡ bằng thép).

Khóa đỡ dây dẫn bao gồm các loại sau: Khóa đỡ đây CGF, khóa đỡ dây XGU (Chống ăn mòn), khóa đỡ dây nhảy (XTS), …