Màn hình công nghiệp

Màn hình LCD máy chấn, đột, cắt, ép, đùn, phay, máy gia công

 1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
  – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
 2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
  – Kích thước: 271.2mm x 211mm
 3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
  – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

Ưu điểm:

 • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
 • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
 • Màn hình sáng, không bị chói,
 • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,

Công dụng:

 • Màn hình LCD dùng để thay thế cho các màn hình CRT trong các máy CNC đời cũ.
 • Hỗ trợ cho các dòng máy như:
 • Máy chấn, Máy đột, Máy ép nhựa, Máy cắt dây, Máy đùn, Máy phay, Máy GIA CÔNG trung tâm
Khi Quý khách có nhu cầu mua màn hình công nghiệp hay Phích ổ cắm công nghiệp nhập khẩu giá rẻ vui lòng liên hệ:
Ms Kim Oanh: 0903 790 986
Email: sale@quanpham.vn
Để có giá chiết khấu tốt nhất

 • Màn hình công nghiệp FANUC | Màn hình LCD công nghiệp FANUC

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp GE | Màn hình LCD công nghiệp GE

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Heidenhain | Màn hình LCD công nghiệp Heidenhain

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Hitachi | Màn hình LCD công nghiệp Hitachi

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Magnetek | Màn hình LCD công nghiệp Magnetek

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Matsushita | Màn hình LCD công nghiệp Matsushita

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Mazak | Màn hình LCD công nghiệp Mazak

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Mitsubishi | Màn hình LCD công nghiệp Mitsubishi

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Siemens | Màn hình LCD công nghiệp Siemens

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Toshiba | Màn hình LCD công nghiệp Toshiba

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,
 • Màn hình công nghiệp Totoku | Màn hình LCD công nghiệp Totoku

  1. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 8.4 INCH
   – Kích thước: 231.2mm x 180.6mm
  2. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 10.4 INCH
   – Kích thước: 271.2mm x 211mm
  3. MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP LCD 12.1 INCH
   – Kích thước: 307.6mm x 240.6mm

  Ưu điểm:

  • Hình ảnh rõ chữ, sắc nét, không bị mất dòng như các màn hình tự chế,
  • Hiện đầy đủ các thông số của chương trình,
  • Màn hình sáng, không bị chói,
  • Có ngàm gắn vừa cho các máy CNC,