Tiêu chuẩn IEC

Tiêu chuẩn IEC tiếng Việt

Download tiêu chuẩn IEC

File tài liệu tiêu chuẩn IEC

Trọn bộ tiêu chuẩn IEC tiếng Việt đầy đủ

Tháng Sáu 2017

IEC 227-2 | Dây dẫn và cáp cách điện | Phần 2: Các phương pháp thử nghiệm

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1979

Dây dẫn và cáp
cách điện bằng PVC
với điện áp định mức
bằng và lớn hơn 450/750V
Phần 2 :
Các phương pháp thử nghiệm

Download IEC 227-2

Download IEC 227-2 bản sửa đổi