IEC 652 | Thử nghiệm tải các cột của đường dây trên không

IEC 652 | Thử nghiệm tải các cột của đường dây trên không

Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 652
Xuất bản lần thứ nhất
1979

Thử nghiệm tải các cột của đường dây trên không

Download IEC 652

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *