Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 131: Những mạch điện và mạch từ