Tag tu ngu ky thuat dien quoc te

Tháng Sáu 2017

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 351: Điều khiển tự động

50(351) IEC 1975 3
IEC50351 3 / 41 12/3/2015 2:09 PM
Uy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
Ấn phẩm 50 (351) – 1985

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

CHƯƠNG 351 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Download Tiêu chuẩn IEC 50 351
(đọc tiếp…)

Tháng Mười Hai 2015

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 436: Tụ điện công suất

50(436) IEC 1990 3
IEC50436 3 / 16
Uy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
ấn phẩm 50 (436) – 1985

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

Chương 436: tụ điện công suất

Download Tiêu chuẩn IEC 50-436 (đọc tiếp…)

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Máy biến áp lực và cuộn kháng

50(421) IEC 1990 20
38

IEC50421 20/ 38
Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
ấn phẩm 50 (421) – 1985

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

CHƯƠNG 421
CÁC MÁY BIẾN ÁP LỰC VÀ CÁC CUỘN KHÁNG

Download Tiêu chuẩn IEC 50-421
(đọc tiếp…)

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 151: Thiết bị điện và từ

Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
ấn phẩm 50 (151) – 1985

Bản sửa đổi

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

Chương 151: Thiết bị điện và từ

Download Tiêu chuẩn IEC 50 151 (đọc tiếp…)

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 131: Những mạch điện và mạch từ

Uy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
ấn phẩm 50 (131) – 1985

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

Chương 131: Những mạch điện và mạch từ

Download Tiêu chuẩn IEC 50 131 (đọc tiếp…)