Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Máy biến áp lực và cuộn kháng