Tag may bien ap

Tháng Mười Hai 2015

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Máy biến áp lực và cuộn kháng

50(421) IEC 1990 20
38

IEC50421 20/ 38
Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
ấn phẩm 50 (421) – 1985

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

CHƯƠNG 421
CÁC MÁY BIẾN ÁP LỰC VÀ CÁC CUỘN KHÁNG

Download Tiêu chuẩn IEC 50-421
(đọc tiếp…)