cuon khang loc song hai RTR

Giới thiệu cuộn kháng lọc sóng hài RTR

Cuộn kháng lọc sóng hài RTR sử dụng cho Tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. Cuộn kháng kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống. Cuộn kháng lọc sóng hài rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều.
Nhà máy sản xuất    : RTR Energia, S.L – Spain
Nguồn gốc xuất xứ   : Madrid – Spain.
Tiêu chuẩn sản xuất : IEC 60831 – 1/2; EN 60831 – 1/2
Chứng chỉ hàng hóa: chứng chỉ xuất xứ (C.O),  chứng chỉ chất lượng (C.Q), chứng chỉ UL, ER, IQNET.

Thông số kỹ thuật cuộn kháng lọc sóng hài RTR

 STT  Mã ký hiệu  Đ/áp Tụ Ucr (V) D/L Qcr (kVAr) 
Cuộn kháng lọc sóng hài dùng cho điện áp 440V, P = 7%
 1 RECT. III 400V 5,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 5
 2  RECT. III 400V 10,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 10
 3  RECT. III 400V 512,5KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 12.5
 4  RECT. III 400V 15,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 15
 5 RECT. III 400V 20,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 20
 6 RECT. III 400V 25,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 25
 7 RECT. III 400V 30,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 30
 8 RECT. III 400V 40,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 40
 9 RECT. III 400V 50,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 50
 10 RECT. III 400V 60,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 60
 11 RECT. III 400V 75,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 75
 12 RECT. III 400V 100,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14% 440 100

Để có được giá tốt nhất, xin Quý khách vui lòng liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400.