Cuộn kháng lọc sóng hài

cuon khang loc song hai RTR

Giới thiệu cuộn kháng lọc sóng hài RTR

Cuộn kháng lọc sóng hài RTR sử dụng cho Tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. Cuộn kháng kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống. Cuộn kháng lọc sóng hài rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều.
Nhà máy sản xuất    : RTR Energia, S.L – Spain
Nguồn gốc xuất xứ   : Madrid – Spain.
Tiêu chuẩn sản xuất : IEC 60831 – 1/2; EN 60831 – 1/2
Chứng chỉ hàng hóa: chứng chỉ xuất xứ (C.O),  chứng chỉ chất lượng (C.Q), chứng chỉ UL, ER, IQNET.

Thông số kỹ thuật cuộn kháng lọc sóng hài RTR

 STT Mã ký hiệu Đ/áp Tụ Ucr (V)D/L Qcr (kVAr) 
Cuộn kháng lọc sóng hài dùng cho điện áp 440V, P = 7%
 1RECT. III 400V 5,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%4405
 2 RECT. III 400V 10,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44010
 3 RECT. III 400V 512,5KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44012.5
 4 RECT. III 400V 15,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44015
 5RECT. III 400V 20,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44020
 6RECT. III 400V 25,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44025
 7RECT. III 400V 30,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44030
 8RECT. III 400V 40,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44040
 9RECT. III 400V 50,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44050
 10RECT. III 400V 60,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44060
 11RECT. III 400V 75,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%44075
 12RECT. III 400V 100,0KVAR, 189Hz-7%/ 134Hz-14%440100

Để có được giá tốt nhất, xin Quý khách vui lòng liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400.