Bảng giá

June 2016

Giá dây cáp điện Cadivi 2016

Giá dây cáp điện Cadivi được áp dụng từ ngày 27 – 02 – 2015 theo thông báo chính thức của Công ty CP Dây Cáp Điện VIỆT NAM.

Để có được giá dây cáp điện Cadivi tốt nhất và chính xác nhất, xin Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh: 08 3930 4952. 

Ngoài các loại dây cáp điện, Quân Phạm còn cung cấp cap han, cáp cao su, cap dieu khien, …

gia-day-cap (đọc tiếp…)

May 2016

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu 5 – 2016

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu DUSONC

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 0.5mm2

Quy cáchGiáGhi chú
 0.5mm2 x 2C Screened 8.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 3C Screened 9.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 4C Screened 12.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 6C Screened 16.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 8C Screened 20.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 10C Screened 23.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 12C Screened 28.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 15C Screened 35.600 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 20C Screened 46.200 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 25C Screened 63.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 30C Screened 76.800 200m/ cuộn

Liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 Để có giá tốt nhất. (đọc tiếp…)

Bảng giá cáp cẩu trục tháng 5 – 2016

Bảng giá cáp cẩu trục

Bảng giá cáp cẩu trục có dây thép chịu lực quy cách 1.5mm2

Quy cáchGiáGhi chú
 1.5mm2 x 8C 108.000 200m/ cuộn
 1.5mm2 x 10C 120.000 200m/ cuộn
 1.5mm2 x 14C 162.000 200m/ cuộn
 1.5mm2 x 16C 195.000 500m/ cuộn
 1.5mm2 x 20C 248.000 500m/ cuộn
 1.5mm2 x 24C 325.000 500m/ cuộn

Quân Phạm cung cấp các thiết bị cẩu trục khác như: ray điện, chổi điện, và bộ điều khiển cẩu trục.

Liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 Để có giá tốt nhất.

Xem thêm:

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu tháng 5 – 2016

Bảng giá cáp điều khiển không chống nhiễu tháng 5 – 2016

 

Bảng giá cáp điều khiển tháng 5 – 2016

Bảng giá cáp điều khiển không chống nhiễu DUSONC

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 0.5mm2

Quy cáchGiáGhi chú
 0.5mm2 x 2C 5.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 3C 7.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 4C 8.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 6C 11.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 8C 15.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 10C 18.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 12C 23.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 15C 28.700 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 20C 36.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 25C 56.600 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 30C 68.400 200m/ cuộn

Liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 Để có giá tốt nhất. (đọc tiếp…)

Bảng giá cáp hàn bọc cao su tháng 5 – 2016

Đây là bảng giá cáp hàn 2016, để xem bảng giá cáp hàn Samwon 2017, Quý khách vui lòng click vào link sau: https://quanpham.vn/bang-bao-gia-day-cap-han-samwon-2017/

Bảng giá cáp hàn SAMWON tháng 5 – 2016

 QUY CÁCH GIÁ GHI CHÚ
 Cáp hàn 16 31.000 200m/ cuộn
 Cáp hàn 25 49.500 200m/ cuộn
 Cáp hàn 35 71.000 200m/ cuộn
 Cáp hàn 50 96.000 200m/ cuộn
 Cáp hàn 70 142.000 100m/ cuộn
 Cáp hàn 95 190.000 rulo 1000m
 Cáp hàn 120 260.000 rulo 1000m
 Cáp hàn 150 325.000 liên hệ
 Cáp hàn 185 501.000 liên hệ
 Cáp hàn 200 735.000 liên hệ
 Cáp hàn 250 915.000 liên hệ

Bộ phận kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 (đọc tiếp…)