• Sử dụng máng cáp khi dùng cho các loại dây có lớp bọc bảo vệ mỏng, hoặc trong môi trường ngoài trời. Quý khách cũng nên chọn màu phù hợp với loại dây cáp:
    • Máng cáp màu cam thường dùng cho cáp điều khiển.
    • Máng cáp màu xám thường dùng cho cáp điện.
  • Sử dụng thang cáp khi dùng cho các loại dây có lớp vỏ bọc như XLPE hoặc trong tầm hầm, phòng server, nơi có điều kiện môi trường tốt.

Hotline: 0903790631 – 0903790984 – 0903790986

Download Catalog

Download Catalogue QUAN PHAM DATACENTER