Giá đỡ máng lưới gắn sàn chữ I

Mô tả

Giá đỡ máng lưới gắn sàn chữ I