Mô tả

Giá đỡ máng lưới gắn sàn nhiều lớp

 

Giá đỡ máng lưới gắn sàn nhiều lớp