Giá đỡ máng lưới gắn tường chữ I

Mô tả

Giá đỡ máng lưới gắn tường chữ I