Giá đỡ máng lưới gắn tường chữ T

Mô tả

Giá đỡ máng lưới gắn tường chữ T