Mô tả

Máng cáp lưới 50x500x5mm

Máng cáp lưới 50x500x5mm
Máng cáp dạng lưới 50x500x5mm

Vật liệu: Inox 304/302, thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc theo yêu cầu
Giá tham khảo máng cáp dạng lưới 50x500x5mm:
– Máng lưới mạ kẽm nhúng nóng: 235.000VNĐ/m
– Máng lưới inox: 630.000 VNĐ/m