IEC 227-3 | Dây dẫn và cáp cách điện bằng PVC | Phần 3: Dây cáp không vỏ chắn