IEC 227-3 | Dây dẫn và cáp cách điện bằng PVC | Phần 3: Dây cáp không vỏ chắn

IEC 227-3 | Dây dẫn và cáp cách điện bằng PVC | Phần 3: Dây cáp không vỏ chắn

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-3
XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI
1993

Dây dẫn và cáp
cách điện bằng PVC
với điện áp định mức
bằng và lớn hơn 450/750V
Phần 3 :
Dây cáp không vỏ chắn
đặt cố định

Download IEC 227-3

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *