IEC 50 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Chương 301-302-303

IEC 50 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Chương 301-302-303

Uy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
Ấn phẩm 50 (301,302,303) – 1983

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

Chương 301 : Thuật ngữ chung về đo lường điện

Chương 302 : Thiết bị đo lường điện

Chương 303 : Thiết bị đo lường điện tử

Download IEC 50 (301,302,303)

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *