IEC 50 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Chương 301-302-303

IEC 50 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Chương 301-302-303

Uy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
Ấn phẩm 50 (301,302,303) – 1983

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

Chương 301 : Thuật ngữ chung về đo lường điện

Chương 302 : Thiết bị đo lường điện

Chương 303 : Thiết bị đo lường điện tử

Download IEC 50 (301,302,303)

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *