Dây dẫn và cáp cách điện PVC có điện áp định mức tới 450/700 V | Phần 1 : Các yêu cầu chung