IEC 34-1 | Máy quay điện | Phần 1: Các đặc tính định mức và các đặc tính vận hành

IEC 34-1 | Máy quay điện | Phần 1: Các đặc tính định mức và các đặc tính vận hành

Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 34-1
xuất bản lần thứ nhất
1994
Máy điện quay

Phần 1 :
Các đặc tính định mức
và các đặc tính vận hành

Download IEC 34-1

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *