IEC 243-2 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền điện | Phần 2: Các quy định bổ sung

IEC 243-2 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền điện | Phần 2: Các quy định bổ sung

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 243-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1988

Các phương pháp
thử nghiệm độ bền điện
của các vật liệu cách điện dắn
Phần 2 :
Các quy định bổ sung
cho các thử nghiệm với
điện áp một chiều

Download IEC 243-2

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *