Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế |CHƯƠNG 441 : THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT, ĐIỀU KHIỂN VÀ CẦU CHÌ.