TỪ NGỮ KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ | CHƯƠNG 446 : RƠLE ĐIỆN.