IEC 227-2 | Dây dẫn và cáp cách điện | Phần 2: Các phương pháp thử nghiệm

IEC 227-2 | Dây dẫn và cáp cách điện | Phần 2: Các phương pháp thử nghiệm

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1979

Dây dẫn và cáp
cách điện bằng PVC
với điện áp định mức
bằng và lớn hơn 450/750V
Phần 2 :
Các phương pháp thử nghiệm

Download IEC 227-2

Download IEC 227-2 bản sửa đổi

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *