IEC 227-4 | Dây dẫn và cáp cách điện bằng PVC | Phần 4: Dây cáp có ghen bọc