IEC 227-4 | Dây dẫn và cáp cách điện bằng PVC | Phần 4: Dây cáp có ghen bọc

IEC 227-4 | Dây dẫn và cáp cách điện bằng PVC | Phần 4: Dây cáp có ghen bọc

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-4
XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI
1992

Dây dẫn và cáp
cách điện bằng PVC
với điện áp định mức
bằng và lớn hơn 450/750V
Phần 4:
Dây cáp có ghen bọc
đặt cố định

Download IEC 227-4

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *