IEC 243-1 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền | Phần 2: Dùng điện áp xoay chiều

IEC 243-1 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền | Phần 2: Dùng điện áp xoay chiều

TIấU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 243 – 1
Xuất bản lần thứ nhất
1988
UỶ BAN KĨ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ
============================================
Các phương pháp thử nghiệm độ bền điện
của những vật liệu cách điện rắn

Phần 2 :
Các thử nghiệm dùng điện áp xoay chiều
============================================

Download IEC 243-1 Phần 2

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *