IEC 50-471 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Sứ cách điện

IEC 50-471 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Sứ cách điện

UY BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ (IEC)

ẤN PHẨM 50 (448) – 1985

TỪ NGỮ KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 471 : SỨ CÁCH ĐIỆN

Download Tiêu chuẩn IEC 50-471

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *