IEC 256-2 | Cầu dao phụ tải cao áp | Phần 1

IEC 256-2 | Cầu dao phụ tải cao áp | Phần 1

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 265-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1988
Cầu dao phụ tải cao áp

Phần 1 : Cầu dao phụ tải cao áp
cho các điện áp định mức
bằng và lớn hơn 52 kV

Download IEC 256-2 

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *