Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 436: Tụ điện công suất