Tag cong suat

Tháng Mười Hai 2015

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 436: Tụ điện công suất

50(436) IEC 1990 3
IEC50436 3 / 16
Uy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
ấn phẩm 50 (436) – 1985

Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế

Chương 436: tụ điện công suất

Download Tiêu chuẩn IEC 50-436 (đọc tiếp…)

Tháng Mười Một 2015