IEC 50-321 | TỪ NGỮ KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ | Chương 321 : MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG