Dây dẫn và cáp cách điện PVC có điện áp định mức tới 450/750 V | Phần 1 : Các yêu cầu chung (SD1)

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Dây dẫn và cáp cách điện PVC có điện áp định mức tới 450/750 V | Phần 1 : Các yêu cầu chung (SD1)

IEC227-1SD 2 / 2
TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 227-1
BẢN SỬA ĐỔI LẦN THỨ NHẤT
1995

Bản sửa đổi lần thứ nhất

Dây dẫn và cáp cách điện PVC có điện áp định mức
tới 450/750 V
Phần 1 :
Các yêu cầu chung

Download IEC 227-1SD1

LỜI NÓI ĐẦU

Bản sửa đổi này đã được soạn thảo bởi tiểu ban 20B :” Dây cáp hạ áp ” thuộc Uỷ ban Kỹ thuật IES 20: Dây cáp điện

Văn bản của sửa đổi này dựa trên các tài liệu sau đây:

FDIS* Báo cáo biểu quyết
20B/184/FDIS 20B/197/FDIS
Báo cáo bỏ phiếu ghi trong bảng trên cho tất cả các thông tin về bỏ phiếu dẫn tới chấp thuận sửa đổi này.

______

Trang 30

Bảng 2 các quy định về thử nghiệm không điện các vỏ bọc bằng PVC
Thêm một cột mới cho vỏ hỗn hợp PVC/ST9; các phương pháp thử nghiệm và các quy định về hỗn hợp PVC/ST9 là các phương pháp và quy định đã cho ở cột 5 với hỗn hợp PVC/ST5
Cột 6 hiện có , đánh số lại là cột 7.
Thêm vào bảng đó các thử nghiệm sau đây :

1 2 3 4 5 6 7
Số tham khảo
Thử mghiệm Đơn vị Loại hỗn hợp
PVC/ST4 PVC/ST5 PVC/ST9 Phương pháp thử nghiệm được mô tả ở
IEC Mục
9 Các tính chất cơ học sau khi nhúng vào dầu mỏ 811.2.1 10

9.1 Các điều kiện thử nghiệm :
– nhiệt độ dầu
– thời gian núng trong dầu
oC
giờ
902
24

9.1.1 Giá trị cần đạt đối với ứng lực kéo
– Độ biến thiên * cực đại

%

30

9.1.2 Giá trị cần đạt đối với ứng lực kéo đén đứt
-Độ biến thiên * cực đại

%

30

* Độ biến thiên là sự sai lệch giữa giá trị trung bình sau khi lão hoá và giá trị trung bình không lão hoá , tính bằng % của giá trị trung bình khi không lão hoá

Chia sẻ

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *