TỪ NGỮ KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ | CHƯƠNG 466 : CÁC ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG