Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 121. Điện từ học