Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 151: Thiết bị điện và từ