IEC 34-6 | Máy quay điện | Phần 6: Cách làm mát (mã IC)

IEC 34-6 | Máy quay điện | Phần 6: Cách làm mát (mã IC)

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 34-6
XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI
1991
Máy điện quay

Phần 6 :
Các cách làm mát
( mã IC )

Download IEC 34-6

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *