FAQs

Hỏi Đáp Nhanh

Một số câu hỏi – trả lời thường gặp trong ngành điện.

Đáp: Trong mạch điện xoay chiều, chúng ta dùng “trị số hiệu dung” để làm chuẩn đo, bằng cách tính nhiệt lượng của dòng điện xoay chiều phát ra khi qua điện trở bằng với nhiệt lượng mà dòng điện một chiều phát ra khi chạy qua cùng điện trở với thời gian như nhau. Trị số của dòng điện xoay chiều như vậy gọi là trị số hiệu dung.

Đáp:

Khi điện thế của hai cuc pin mắc song song không bằng nhau, thì giữa hai pin có dòng điện vòng (hình 1 – 1 – 2). Nếu điện thế E1 cao hơn E2, tuy đã ngắt mạch ngoài, giữa hai pin vẫn sinh ra dòng điện vòng:

I = (E1 – E2)/(r01 — r02)Screenshot_2

r01, r02 là điện trở trong, khi dòng điện Io chạy qua r01, r02 sẽ làm tiêu hao điện năng của pin có điện thế cao hơn, cho đến khi điện thế El bằng E2 thì dòng điện vòng Io sẽ bằng 0.

Cho nên hai cuc pin (hoặc ACCU) có điện thế khác nhau không thể mắc song song với nhau.

Đáp:

Cường độ dòng điện đọc được trên Ampe kế tổng là tổng véc tơ cường độ dòng điện các mạch nhánh, chỉ khi hệ số công suất các mạch nhánh bằng nhau, thì tổng vectơ cường độ dòng điện mới bằng tổng đại số cường độ dòng điện các mạch nhánh. Trong thực tế, hệ số công suất của các mạch nhánh không bằng nhau, cho nên cường độ dòng điện đọc trên Ampe kế tổng luôn luôn nhỏ hơn tổng cường độ dòng điện các mạch nhánh.