Product Tag - ACSR

ACSR được viết tắt từ cụm từ “Aluminum Conductor Steel Reinforced”.

“ACSR” có thể được nhận dạng có mỡ và độ bao phủ  của mở bằng các ký hiệu “ACSR/LZ”, “ACSR/MZ”, “ACSR/HZ”. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp ký hiệu “ACSR” được dùng chung cho cả loại có bôi mỡ và không bôi mỡ chống gỉ, khi dây có bôi mỡ người ta đề cập các thông số về mỡ trong bảng mô tả kỹ thuật cụ thể mà không đưa vào ký hiệu của dây.

Ký hiệu “ACSR” không những được đề cập trong các tiêu chuẩn Mỹ mà nhiều khu vực khác trên thế giới người mua hay người sử dụng đều sử dụng. ACSR thể xem là ký hiệu có tính phổ thông nhất hiện nay cho loại dây dẫn nhôm lõi thép.