Các sản phẩm phụ kiện đường dây bao gồm:

– Phụ kiện đường dây hạ thế
– Phụ kiện đường dây trung thế 24kV, 35kV
– Phụ kiện đường dây 110kV
– Phụ kiện đường dây 220kV
– Phụ kiện đường dây 500kV

Phụ kiện đường dây được chế tạo theo TCVN, IEC, …

Khóa đỡ dây dẫn được làm bằng hợp kim nhôm, sử dụng lắp trực tiếp với dây dẫn nhôm lõi thép ACKP, ACSR mà không cần tấm lót lưỡng kim (hay sử dụng với khóa đỡ bằng thép).